ANNONS

Orsaker till hög kadmiumhalt i vete

Forskare har undersökt vad som bestämmer halten av kadmium i vetekärnan. Det visade sig att det finns flera mekanismer som bidrar till att kadmium ansamlas och att de återfinns i både rot, blad och ax. Dinkel hade en lägre kadmiumhalt än brödvete och durumvete samtidigt som proteinhalten var hög.

Forskare har undersökt vad som påverkar kadmiumhalten i olika vetesorter för att se om det går att sänka den i framtida sorter. Kadmium är en giftig tungmetall som bland annat kan orsaka lungcancer och njurskador. Vi får framför allt i oss kadmium genom livsmedel och ungefär 43 procent kommer från veteprodukter som bröd och pasta. I försöken gjordes en jämförelse mellan 25 olika sorter av dinkel-, höst-, vår- och durumvete.
— Generellt sett hade dinkelsorterna en lägre kadmiumhalt i kärnan än de andra vetesorterna. Mängden kadmium i dinkel var bara en tredjedel av mängden i de sorter som hade lägst kadmiumhalt. Dinkelsorterna hade också en generellt hög proteinhalt och därför kan man utesluta att hög kadmiumackumulering skulle ha något samband med hög proteinhalt, säger Maria Greger, forskare på Stockholms universitet.
Försöken visade att det finns flera bakomliggande mekanismer till kadmiumackumulering i kärnan och att de skiljer sig åt mellan olika vetesorter. Mekanismerna återfinns i hela växten, vilket gör att kadmiumet kan röra sig i hela plantan, både upp och ner, oavsett om det tillförs via rot, blad eller ax. Hos alla vetesorter, med undantag av en dinkelsort, fanns ett tydligt samband mellan kadmiumfördelningen från rot till skott och halten i kärnan. En hög fördelning till skottet gav en hög halt i kärnan. De vetesorter som hade en lägre kadmiumackumulering hade också lägre utbyteskapacitet av positivt laddade joner i rötterna, så kallad CEC. Ett lågt CEC gör att det är svårare att binda upp kadmium till rötterna och minskar också mängden som kan transporteras in i plantan.
Transporten av kadmium var enkelriktad in i kärnan, speciellt hos alla vetesorter med hög kadmiumackumulering. I försöken bands en del av kadmiumet till stärkelsen i vetekärnan, vilket hade ett starkt samband med ackumuleringskapaciteten. Stärkelsen kan därför vara en delförklaring till hur kadmium lagras i kärnan.

Relaterade artiklar