Prenumerera på Lantbruksnytts nyhetsbrev.
 

Översvämningar i Brasilien ödelägger odlingar

I södra delarna av Brasilien har stora översvämningar ödelagt odlingar. Det handlar om upp till 30 procent av arealen som gått förlorad vad gäller kommande skörd i vissa regioner. Väderproblemen har duggat tätt den senaste tiden och satt fart uppåt för spannmålspriserna. I Ryssland är ...

ANNONS

Omsättningsrekord för Swedish Agro

Swedish Agro Machinery’s koncernomsättning gick i 2023 över miljarden och landade på 1 089 miljoner kronor, en ökning med 268 miljoner kronor jämfört med år 2022. En fortsatt stark utveckling som har sin grund i kontinuerliga kapacitetsinvesteringar. Swedish Agro har varje år sedan start investerat ...

ANNONS

Klaravik till Finland

Det svenska auktionsföretaget Klaravik etablerar sig i Finland. Klaravik har ökat sin omsättning markant i Sverige år efter år och år 2018 startade de verksamhet i Danmark. Nu i mars har de öppnat i Finland. Till följd av den svaga svenska kronan har Klaravik haft ...

TV
Vetepriset drar uppåt igen

Priset på vete har nått nivån 250 euro per ton på Matif i Paris efter att ha gått upp under de senaste veckorna. Omräknat till vår valuta är priset för vete nära 3 konor per kilo just nu, inget någon hade räknat med för några ...

Produktionsfall för mjölk i EU

Mjölkproduktionen faller med 20 procent till år 2035. Värst drabbat är Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien. Det framgår av en ny rapport från nederländska Rabobank som visar att det blir tuffare för mjölkproducenterna i norra Europa de kommande åren och att därför kommer en hel ...

ANNONS

Säker baltransport

Trejon presenterar en ny version av lastsäkring till balvagnarna från Multicargo. Det nya tillvalet använder tre band för att säkra lasten, vilket ökar flexibiliteten och ger bättre markfrigång med säkringen i nedre positionen. Detta komplement syftar till att möta alla användares unika behov och förenkla ...

Färre djurskyddskontroller

För att säkra att djurskyddsreglerna följs gör länsstyrelserna varje år ett stort antal kontroller och andra arbetsinsatser. Under 2023 gjorde länsstyrelserna drygt 8 300 fysiska kontroller och sammanlagt 23 461 arbetsinsatser i detta syfte. Djurskyddsrapporten 2023 ger en samlad bild av kontrollmyndigheternas djurskyddsarbete. Till rapporten ...

Storbritannien återinför kontroller av produkter från EU

Drygt tre år efter det att Brexit avslutats, det regelverk som var gällande under Storbritanniens process att lämna EU, har nu landet återinfört kontroller av EU-produkter. Det är importer av animaliska produkter och växtodlingsprodukter från EU som ska genomgå noggrannare kontroller framöver. Handeln befarar att ...

Ryskt vete har utvintrat

De senaste två veckornas relativt stora prisuppgångar för vete beror på att ryska lantbrukare behöver så om. Stora arealer höstvete har utvintrat i landet till följd av sträng kyla under vintern. Priset för vete på Matif har testat motståndsnivån 250 euro per ton nu och ...

Gödselpriset kan falla

Priset på naturgas ligger på en stabil nivå runt 30 euro per MWh vilket medför ett stabilt läge för kvävegödselpriset. Priset är i dag cirka 240 euro per ton för N27 i Tyskland och det blir med dagens kurs cirka 2:80 kronor per kg. Det ...

Suggstallar kräver ökad ventilation

Suggstallar som byggdes på åttio- och nittiotalet har ofta för dålig ventilation i dag. Då vägde suggorna 200 kg, i dag väger de 300 kg och behöver betydligt mer friskluft. En sugga som dör belastar resultatet med över 10 000 kronor. Det är beräknat på ...

ANNONS

Vetepriset når nästan 3 kronor per kg

Priset för vete är nu uppe på 249:50 euro per ton på Matif i Paris. Det blir 2:91 kronor per kg. Samtliga produkter som Lantbruksnytt bevakar steg i pris under veckan. På Matif i Paris gick vete upp med 6,0 procent, majs steg i pris ...

Krabbstyrd Deutz-Fahr

Deutz-Fahr har tagit fram en traktorserie med fyrhjulsstyrning. De finns i effektklassen 86 till 126 hästkrafter och den största heter Deutz-Fahr 5115 TTV. Det innebär att traktorn kan köras som en teleskoplastare, enbart framhjulsstyrning, fyrhjulsstyrning eller krabbstyrning. Enligt fabrikatets generalagent i Danmark och Sverige, danska ...

Redskapsförsäljningen minskar i EU

Försäljningen av lantbruksmaskiner i Europa år 2023 uppgick till ett värde av 4,7 miljarder euro. Det var en minskning med 3 procent jämfört med år 2022. Sämst gick det för maskiner inom sådd, gödsling och växtskydd, minus 5 procent medan vallmaskiner följde snittet och jordbearbetningsredskap ...

Diagnoskapaciteten begränsar

I Sverige pågår bekämpningen av skadegörare som bland annat drabbar potatis – rotgallnematoderna Meloidogyne chitwoodi och Meloidogyne fallax. Första fallet upptäcktes 2017 i en potatisodling i Blekinge, och senast i april bekräftades ett nytt fall i utsädespotatis. Rotgallnematoderna är så kallade karantänskadegörare och omfattas av ...

Debatt: Lantbruket binder koldioxid – Lantbruket ska inte straffas

Just nu pågår en märklig debatt i en del länder om att införa avgifter för koldioxid inom lantbruket. Värst drabbat är nog Danmark men det finns även diskussioner i Sverige om att lantbruket måste minska sin klimatpåverkan. Självklart är det bra, allt som kan påverka ...

TV
Full fart i grisproduktionen

Grisproduktionen går bra ekonomiskt i Sverige just nu. Men värdet är stort och blir något fel i produktionen blir det dyrt och resultatet rasar snabbt.

ANNONS