Prenumerera på Lantbruksnytts nyhetsbrev.
 

Priset på slaktgrisar stiger i Sverige

KLS ökar betalningen för slaktgrisar nästa vecka. Priset höjs med 30 öre per kg. Även priset på smågrisar stiger och nyligen ökade KLS betalningen för nötköttet. Även om marknaden är väldigt rörlig, främst beroende på konsumenternas förflyttningar mellan olika produkter, så är det svenska väldigt ...

ANNONS
I Lantbruksnytt torsdag hör vi Jordbruksverket kommentera sitt inspel till Livsmedelsstrategin 2.0. Deras bästa medicin är lönsamma jordbruksföretag för att vi ska trygga livsmedelsförsörjningen. Och Hushållningssällskapet Skåne gör nu ett försök att bekämpa vildsvin i majs, ett försök de kallar ”Signalgröda mot vildsvinsangrepp”.

Flera fördelar att så vårkorn tätt och med hög densitet

Genom att så med mindre radavstånd och med en högre utsädesmängd kan man minska ogrästrycket och öka skörden i ekologisk produktion. Det visar en delrapport från en studie av David Hansson och Sven-Erik Svensson vid Institutionen för biosystem och teknologi på SLU i Alnarp. Skörden ...

ANNONS

Bra bestånd och normala kväveupptag trots dåligt med regn

Kväveupptaget i de flesta höstvetefält har tagit ytterligare ett ordentligt kliv uppåt. I söder och väst är nu de flesta fälten i minst DC 37, flaggbladet just synligt, och Östergötland, Södermanland, Närke och Mälardalen är inte långt efter. Har man inte redan sett över behovet ...

Hans Ramel och Viktoria Östlund invalda i LRFs riksförbundsstyrelse

LRFs riksförbundsstämma som ägde rum 23-24 maj beslutade att välja in skåningarna Hans Ramel och Viktoria Östlund till nya ledamöter i LRFs riksförbundsstyrelse. Hans Ramel är 45 år och ordförande i LRF Skåne sedan fem år. Hans bor på Övedskloster i Lunds kommun där han ...

TV
Södra vårbruket i mål när det norra startar

Förutsättningarna för goda skördar skiljer sig i år stort över landet. Lagom till att vårsådden tittat upp i södra Sverige efter ett sent vårbruk har det just startat i de norra delarna. Det framgår av Hushållningssällskapets nya fältrapport.

Ett steg närmre autonoma traktorer i fält

Det finns i dag ett antal tillverkare av självkörande traktorer för lantbruket, men ingen som kan använda dem inom EU. Anledningen är regelverket som inte är anpassat för tekniken och som medför att en autonom lantbruksmaskin ska arbeta inom ett inhägnat område. De fältrobotar som ...

ANNONS

TV
900 kor med karusell

900 Jersey i en karusell. Søren Madsen på danska Själland satsar för fullt och bygger nytt för sina kor i en period då mjölkpriset faller.

Ökad risk för resistens utan zink

Utan medicinsk zink i smågrisfoder ökar nu risken för resistens. Bakgrunden är att smågrisproducenter tvingas använda mer medicin för att undvika diarré i samband med avvänjning. Som vi rapporterade om tidigare i maj har medicinförbrukningen ökat i smågrisbesättningar sedan zink förbjöds inom EU förra sommaren. ...

Fastighetsskatt försvårar solcellsutbyggnad på dansk åkermark

I Danmark betalar lantbrukare fastighetsskatt på åkermark och ekonomibyggnader på lantbruk. Detta ställer nu till bekymmer när lantbrukare vill byggas solceller på åkermark då skattesatsen förändras beroende på vad marken används till. Särskilt svårt blir det på åkermarker där solceller kombineras med odling eller betesdrift. ...

Agrometer satsar på den svenska marknaden

Agrometers lösning består av en SDS 8000 självgående spridare med 36 meters slangbom och en APV pumpvagn. Med nästan tio års erfarenhet av att leverera till den svenska marknaden är Agrometer redo att möta både framsynta lantbrukare och maskinstationer när de i år ställer ut ...

TV
Åtta år med Seed Eye

Seed Eye från Väderstad har funnits i åtta år. Det är en teknik som beräknar antalet frön i stället för antalet kg. På så vis kan rätt plantantal erhållas per kvadratmeter, något som är viktigt för en maximal skörd. Klicka här för att komma till ...

Ökad efterfrågan på spannmål

Köparna är tillbaka vad gäller spannmålsaffärer. Exportsiffrorna för veckan i USA visar på en ökning. Det är vete och majs som har fått en överraskande ökad efterfrågan den senaste tiden. USA har på en vecka exporterat 408 000 ton vete och majs när marknaden förväntade ...

ANNONS

TV
Pressa utgifter med pelletspress

Företaget Skånekraft menar att man kan pressa utgifterna för både foder och eldningspellets med en egen pelletspress. Det går även att pressa höstlöv med bra resultat.

Grispriset ligger stilla i Europa

Ytterligare en vecka utan prisrörelser för slaktgrisar i Europa. Uppfödarna väntar fortfarande på ökad efterfråga och därmed ökat pris som en följd av att grillsäsongen drar igång. Till och med i Frankrike står grispriset stilla denna vecka. Där har det tvärt emot förväntningarna i övriga ...

Minskad risk för rost i vete

Forskare vid King Abdullah University of Science and Technology, KAUST, har klonat veterostresistensgenerna Lr9 och Sr43 och identifierat att de kodar för ovanliga proteiner. Deras forskning kommer att möjliggöra nya alternativ för att ta itu med resistens mot sjukdomar i brödvete. Varje år går cirka ...

Torrt vårbruk och stort intresse för precisionsodling

Att förhållandena skiftar i vårt avlånga land blir uppenbart i Fältrapport nummer två. Medan vårsådden kommit upp i sydligaste Sverige efter ett sent vårbruk, har densamma nyligen påbörjats i norra Sverige. Även EU-stöden i CAP23 varierar, men i stora delar av landet är det många ...

Soja nära långt prisfall

Priset på soja gick i går ner till 405 dollar per ton. Det är nära stödnivån på 395 dollar per ton. Faller priset under den nivån är pristrenden neråt på såväl lång som kort sikt. Kina har minskat sina inköp av soja den senaste tiden ...

Tre av tio svenskar oroade för livsmedelsbrist i Sverige

Tre av tio svenskar upplever en stor oro kring en eventuell framtida livsmedelsbrist i Sverige, enligt en ny Sifo-undersökning gjord av Kantar Public. Så mycket som varannan svensk har litet förtroende för att Sverige skulle kunna förse hela befolkningen med mat i framtiden. Samtidigt noterar ...

Två nya anläggningar för JD

Åhmans Traktorcentrum bygger upp en ny verksamhet på Furingstad Vallerstad Gård. Detta för att säkerställa att kunderna i Östra Östergötland får en närhet till Åhmans i form av försäljning, verkstad och reservdelar. Samtidigt öppnar företaget även en filial i Jönköping. Verksamheten på Furingstad och Vallerstad ...

ANNONS