ANNONS

Perfekt trailerstyrning

Maskintillverkaren Stronga har förbättrat styregenskapenra på vagnar genom en ny produkt som heter Electronic Power Steering. Med en sensor på draget som mäter vinkeln och ger signaler till en dator som i sin tur styr hydraulkolven på den styrande axeln på vagnen. Fördelen med systemet är att man slipper alla rörliga delar på draget och att styrningen kan blockeras med automatik då ekipaget exempelvis når en hastighet på 55 km/h. Det innebär att man hela tiden har en manövrerbar vagn som ändå är stabil och säker så fort hastigheten ökas.

Relaterade artiklar