ANNONS

Planlagertorkar för minskade investeringar

Intresset för noga genomtänkta planlagertorkar och lager växer kraftigt i Sverige. Det är lantbrukare som börjar räkna noggrannt på tork- och lagringskostnader och inser att för framtida lönsamhet, krävs det att tork- och lagring inte får kosta mer i varken investering eller drift, än vad världsmarknaden är beredd att betala för detta.
Informationen kommer från företaget FarmMac som just nu känner av ett ökat intresse för tekniken.
En planlagertork bygger på torkning med stora luftflöden och viss tillsatsvärme. Effektiv torkning kan göras upp emot 2,5-3 m där ytan inte är någon större begränsande faktor – en planlagertork kan byggas i befintliga eller nya byggnader kostnadseffektiv och designas till gårdens behov. Ett modernt planlager bygger på kraftfulla fläktar som bibehåller trycket ända ut till spannmålens översta skikt, där luftkanaler och rätt dimensionerade tilluftskanaler är viktiga element. Det är också viktigt att ha täta väggar. Vid behov omrörare.
Farm Mac levererar kompletta projekt som inte bara omfattar byggnad och utrustning utan även tredjepartscertifiering, utförda av en ingenjörsfirma.
– Under året har omsättningen mer än fördubblats jämfört med tidigare år och intresset för framtida investeringar är stort. Detta är inte konstigt, med allt mer pressade världsmarknadspriser på spannmål minskar också investeringsutrymmet för tork- och lagring och gamla lösningar som silos och dubbla satstorkar kräver extremt långa avskrivningstider liksom stora volymer för att bli lönsamma, alltmedan planlagertork förutom att medföra en investeringsnivå av cirka 30 till 40 procent mot motsvarande i traditionella lösningar, också ger en lägre driftskostnad med uppvärmning, samt, kanske viktigast, kan ta emot stora volymer spannmål under en kort tid från dagens stortröskor, säger Krister Weingren på FarmMac.
Planlagren är även flexibla och kan användas för torkning av så skilda produkter som gräsfrö, spannmål, oljeväxter, flis, hö, halm, ved och ger den klart lägsta torkningskostnaden av alla kategorier för sådana svåra produkter som majs och åkerbönor. Dess flexibilitet gör att dimensioneringen kan göras mindre än med traditionell teknik och planlagertorkar kan också anläggas för att stötta mindre, äldre varmluftstorkar och öka gårdens torkkapacitet till en rimlig investering.
123
Under året lanserar Farm Mac ett antal smarta lösningar för planlagertorkar:
– Gjutna tilluftskanaler i betong, med integrerade ingångsdörrar, tillluftskanal för fläktar samt väggar med höjder på mellan 2,5 och 4 m
– Avdelningssektioner för väggelement i metall, anpassade för betongkulverts
– Flyttbara väggar – för att avsluta planlager och kunna få fullt utnyttjande av lagerlokalen med höjder på upp till 4 meter
– Mobil omrörare för planlager – i de fall det trots noggrann planering och design skulle uppstå problem med värmealstring i delar av lagret
– Kornkastare – maskin för att lägga spannmål på plats inne i stora planlager med kastlängd på upp till 24 m samt höjder av 8 m
– Värmeväxlare för konvertering av vattenburen bioenergi till luftburen värmeenergi

Relaterade artiklar