ANNONS

Plast i stället för nät – bra för miljö och klimat

Det finns flera fördelar med att linda balen med plast i stället för nät innan inplastning. En av de självklara för lantbrukaren är att det totalt sett går åt mindre mängd plast för att erhålla samma antal lager sträckfilm över hela balens yta, något som minskar de totala kostnaderna.
Den andra är att det är enklare och effektivare att återcirkulera det använda materialet då det endast är en typ av produkt och nät och plast inte behöver separeras.

Relaterade artiklar