ANNONS

Plöja eller inte?

Enligt Ulrik Olsson på Kverneland väljer nu allt fler lantbrukare plogen som grundläggande jordbearbetning. I en intervju i Lantmännen Maskins tidning Maskin & Vision grundar han tesen på att plogförsäljningen just nu ökar i Sverige och nådde 500 enheter i fjol. Försäljningsökningen tog fart år 2007 när produktpriserna steg.
Ulrik Olsson menar att plogen ökar säkerheten i odlingen, minskar kravet på växtföljd och minskar risken för svampsjukdomar.
Samtidigt finns minst lika många förespråkare kvar för plöjningsfri odling. Per Landén på Charlottenlund i Ystad är en av dem. Han anser att det är en fördel att bara bearbete 8–10 centimeter djupt och fördelen med det är att man får fler maskar i jorden, bättre genomsläpplighet vid stora regn, mindre maskinkostnad men ändå minst lika stora skördar som med plog.
Troligtvis handlar det mycket om managementet på gården. Det går sannolikt att lyckas och misslyckas med båda systemen beroende på hur man lägger upp strategin.
Det som talar för plogen just nu är att det kommer allt fler frontplogar, vilket innebär att samma traktor kan dra fler skär samt on-landplogar vilket innebär att man kan plöja med breda hjul samt autostyrning med GPS.

Plog både bak och fram blir felxibelt eftersom man kan lyfta den där framme om det går lite tyngre på vissa fält. Rätt inställd styr ekipaget sig själv i fåran.

Plog både bak och fram blir felxibelt eftersom man kan lyfta den där framme om det går lite tyngre på vissa fält. Rätt inställd styr ekipaget sig själv i fåran.

Relaterade artiklar