ANNONS

Positiv försäljningsutveckling för dagligvaruhandeln i maj

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 5,1 procent under maj 2024, jämfört med samma månad 2023, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Inflationen för livsmedel och alkoholfria drycker uppgick under månaden till 1,5 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Kalendereffekten för maj beräknas till 1,4 procent och den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen estimeras därmed till 3,8 procent*. Justerat för både inflation och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under månaden till 2,3 procent.

– Utvecklingen var positiv i maj, vilket delvis förklaras av att månaden innehöll en extra fredag jämfört med samma månad i fjol. Trots att inflationen för livsmedel nu har stabiliserats på en lägre nivå ska vi komma ihåg att konsumenterna fortfarande har en relativt svag köpkraft, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i maj till 5,2 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln ökade under månaden med 2,6 procent. Hemleverans minskade med 0,7 procent och upphämtning i butik ökade med 7,1 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i maj till 4,1 procent.
– I maj drevs den positiva utvecklingstakten i dagligvaruhandeln främst av den fysiska butikshandeln. Även e-handelsutvecklingen var positiv, men e-handeln uppvisade en betydligt lägre utvecklingstakt än den fysiska handeln. E-handelsandelen ligger nu stabilt på drygt 4 procent, avslutar Karin Brynell.

Dagligvaruindex för juni publiceras 11 juli.

Relaterade artiklar