ANNONS

Pressat spannmålspris i Sverige

Den svenska kronans förstärkning mot dollarn och euron medför en press på svenskt spannmålsodling. En förstärkning av kronan medför ett lägre pris för spannmål när detta säljs på världsmarknaden. Jämfört med den svenska kronan har dollarn sjunkit från drygt 9 kronor i vintras till dagens notering som är 7:03 kronor för en dollar. Även euron har försvagats jämfört med den svenska kronan och står nu i 10:07. Detta i kombination med att spannmålspriserna sjunker ute i världen innebär att spannmålspriserna just nu sjunker snabbare i Sverige.
Som exempel handlas vete på Matiff i Paris för cirka 1:30 kronor per kilo i närmsta termin med nuvarande eurokurs. För ett par månader sedan hade samma pris på Matiff inneburit 7 öre högre pris i svenska kronor.
Anledningen till att priserna går ner på spannmål nu är kombinationen av stora lager från 2008 och stor skörd i år.
På vår hemmamarknad har priserna fallit än mer än i omvärlden Den 25 augusti var Lantmännens pris för foderkorn 80 öre per kilo och fodervete 95 öre per kilo.
Obefintlig konkurrens på den svenska marknaden och där stora spannmålsköpare även är förbrukare i form av foderfabriker och kvarnar är en trolig orsak till det låga priset.
– För fem år sedan låg det svenska priset 10 öre under det europeiska. I dag ligger det 40 öre under, säger Mats Eriksson på BM Agri, som anser att export är det enda raka just nu.
Ett sätt att rädda lite pengar för den som inte kan lagra in spannmålen själv är att teckna depåavtal. Ett depåavtal ger möjlighet att leverera i skörd men terminssäkra fram till den 26 mars nästa år. Sista terminen som går att säkra är april-maj 2010. Avtalet måste tecknas före leverans och senast den 15 september och omfatta minst 35 ton spannmål.
Ett annat sätt är att sälja spannmål till intervention. Vete och korn kan säljas till intervention under perioden 1 december 2009 till 30 juni 2010. Anmälan görs till Jordbruksverket och blanketter finns på deras hemsida. Lägsta kvantitet som kan anmälas är 200 ton, men flera lantbrukare kan givetvis samarbeta för att nå denna mäng.  Interventionspriset är satt i euro och är för december 2009 102:23 euro/ton för vete och korn. Med dagens växelkurs (10:07) innebär det 1:03 kronor per kilo.

Relaterade artiklar