ANNONS

Pris till Väderstad på Agromek

Med fröräknaren SeedEye kan lantbrukare enkelt ställa in antalet frön per kvadratmeter utan att behöva göra vridprov. SeedEye är ytterligare en funktionalitet i Väderstads etablerade kontrollsystem E-Control.

– En snabb och exakt bestämning av utsädesmängden har varit ett önskemål från lantbrukare i decennier. Den bristen kan Väderstad nu tillgodose genom den helt nya och unika lösningen, SeedEye, säger Crister Stark, styrelseordförande, Väderstad.

SeedEye innebär:

att föraren ställer in antal frö per kvadratmeter från förarplatsen, därmed försvinner det vanliga vridprovet, vilket spar tid och ansträngning.
att föraren får full kontroll över såförloppet via iPad displayen vid förarplatsen. Om en såbill avviker utöver förinställd tillåten variation ljuder ett akustiskt larm, samtidigt som felande såbill röd-markeras på displayen.
att ingen omställning av såmaskinen behövs mellan olika grödor. Detta löser SeedEye automatiskt genom att föraren ändrar värdet på displayen, vilket ökar effektiviteten.
ökad så-säkerhet och ökad förarkomfort då föraren har en överblick och kontroll som aldrig tidigare.
Sensorer räknar antalet frön

Sensorer är placerade i såslangarna. Utsädet strömmar genom sensorerna, vilka är försedda med sex stycken fototransistorer. Dessa är belysta med infrarött ljus. När en kärna passerar en ljusstråle bryts ljuset ett mycket kort ögonblick och fototransistorn registrerar ett avbrott i ljusflödet.

Det samlade antalet avbrott registreras och processar varvid utsädesmängden anges med hög noggrannhet. Sensorerna räknar raps med cirka 99 procent noggrannhet. Värdet för vete och annan spannmål är cirka 98-99 procent vid 250 kärnor per sekund. Systemet ställer in noggrannheten automatiskt och kompenserar för damm och smuts som kan samlas i sensorerna.

– Att räkna frön är exaktare än att beräkna utsädesvikten, systemet är framtaget som ett direkt svar på lantbrukarnas behov att förutse antal plantor per kvadratmeter, säger Crister Stark.

Föraren anger antal kärnor per kvadratmeter

Föraren anger önskad utsädesmängd i antal kärnor per kvadratmeter i iPaden och behöver inte stiga ur traktorn för att göra ett traditionellt vridprov. Såmaskinens radar mäter såmaskinens hastighet och E-Control räknar fortlöpande ut hur det önskade antalet kärnor per kvadratmeter ”börvärdet” stämmer överens med det utmatade värdet ”ärvärdet” som erhålls via SeedEye. Utmatningen, som drivs elektriskt, regleras kontinuerligt för att ge önskad utsädesmängd.

Enkelt att variera utsädesmängden

Önskar föraren att ändra antalet kärnor per kvadratmeter anges förändringen bara på iPaden där mängden visas på displayen. Detta görs enkelt i förvalda steg om exempelvis 10 procent. Såmaskinen ställer omedelbart in den önskade mängden frön per kvadratmeter oavsett körhastighet och visar verkligt värde. Systemet fungerar lika bra med eller utan ISOBUS.gwxpe3lxhdmerbkat95f

Relaterade artiklar