ANNONS

Priset på gödning pekar uppåt

Yara har höjt priset på kvävegödning sedan början av december med 10 procent, och enligt Lars Johansen, koncernchef för DLG i Danmark är fler prisökningar att vänta. Anledningen till prisökningen är en stor efterfråga på gödning från länder som USA, Kina och Indien.
Men det är inte säkert att gödningspriserna blir mycket högre än de är i dag. SvenHøgh Andersen, chef på Dan Gødning, är väl medveten om den senaste veckans prisuppgång på gödning men menar att en fortsatt prisöknikning mycket väl kan vara ett rykte som kommer från gödninsindustrin.
– Gödningstillverkarna ser ju gärna en prisökning, säger han.
Inte heller Palle Jakobsen, dansk lantbruksekonom, tror på dyrare gödning under 2010. Så här skrev vi angående Palle Jakobsens analys för någon vecka sedan.

IMG_7287

Relaterade artiklar