ANNONS

Priset på gödsel fortsätter ner

Under förra veckan föll priset på naturgas från 52 till 42 euro per MWh. Priset på naturgas är avgörande för priset på kvävegödsel som därmed fortsätter att falla i pris.

I Tyskland har priset på CAN27 fortsatt falla under förra veckan och ligger nu i nivån 340 euro per ton. Det blir 3:79 svenska kronor per kg. En förstärkning av den svenska kronan påverkar även det priset neråt på gödsel.
Även priset på N34 och flytande kväve har minskat i Europa under förra veckan.
Priserna på gödsel i Sverige har justerats ner i flera omgångar den senaste tiden.

Pris på naturgas. Källa BM Agri

Relaterade artiklar