ANNONS

Priset på kväve stiger

Det har skett en stor prisuppgång på urea i världen. Det har medfört att flera gödseltillverkare har ökat sina priser på framförallt kväveprodukter. I Tyskland har som exempel Axan stigit i pris med 20–25 svenska öre per kg. Även Yara har höjt sina priser i Sverige och dessa förväntas slå igenom på marknaden efterhand som handeln får slut på egna lager.

Relaterade artiklar