ANNONS

Priset på kvävegödsel föll

Yara har presenterat sina nya priser för det nya gödselåret. Det innebar svagt sänkta priser på rena kväveprodukter medan gödselmedel med fosfor och kalium ökar i pris.

Utbudet av gödselprodukter för leverans under juni från Yara är starkt begränsat varför lantbrukare som tror att priserna kommer att stiga bör agera genast.
Priset är N27 ligger i dag på 3:02 kronor per kg och genom att i stället köpa N34 erhålls ett ännu mindre pris per kg N.
Priset på naturgas är i dag 33 euro per MWh. Det har som minst, under de senaste tolv månaderna, varit nere och nosat runt 25 euro per MWh. Stiger inte gaspriset mer än dagens nivå är det osannolikt att priset på kvävegödselmedel stiger nämnvärt, allra helst nu när spannmålspriset faller igen.
Priset på råolja påverkar alltid både priset på kväve och vete på lite längre sikt och råoljepriset är i dag under 80 dollar per fat och ser snarare ut att falla på sikt än stiga. Därmed är det inte mycket som talar för varken ökade priser på spannmål eller på kvävegödsel inom den närmsta framtiden.

Relaterade artiklar