ANNONS

Priset på naturgas stiger igen

Den senaste veckan har priset på naturgas stigit lite igen. Priset ligger fortfarande under den toppnotering som gällde vid årsskiftet men ändå cirka fyra gånger så högt som för ett år sedan. Samtidigt rapporteras om en viss prisnedgång på kalkammonsalpeter i Västeuropa. Detta beror på att priset på urea minskat något samt att köparna är avvaktande.
Ännu är det många lantbrukare i Europa som inte köpt all den gödsel som behövs till säsongen 2022.

Källa: BM Agri

Relaterade artiklar