ANNONS

Delade meningar om framtida gödselpris

Det finns nu visst hopp för att priset på gödsel faller framåt vintern. Import från Kina och USA förväntas sätta press på gödselpriserna i Europa och fallande gaspriser får samma effekt. Även priset på kol och råolja faller just nu. Priset på energi är starkt sammankopplat med priset på kväve.
Importen av flytande kväve från USA till Frankrike fortsätter och även den varan har ett betydligt mindre pris än de kväveprodukter som finns inom Europa.
I avtalet från juli som innebar att Ryssland skulle låta Ukraina skeppa ut spannmål från hamnar vid Svartahavet finns även en överenskommelse om att Ryssland ska kunna sälja ammoniak via ukrainska hamnar och ut via Svartahavet. Kommer denna export igång kan gödselpriserna falla ytterligare.
Ryssland exporterar redan i dag stora  mängder gödsel till till länder utanför EU och till betydligt lägre priser än dem vi ser här hemma.
Men åsikterna går isär. I förra veckan rapporterade vi om att det är köpläge nu då gödselpriset inte faller framöver. Den analysen gjorde danska Agromarkets och går att läsa här.

Relaterade artiklar