ANNONS

Prisuppgång för spannmål igen

Den gångna veckan summeras med en viss prisuppgång för de flesta spannmålsslag, undantaget är havre i Sverige.

När börserna stängde i fredags hade vete gått upp 0,4 procent, majs gått up 1 procent och sojan gått upp 5 procent på Chicago. På Matif i Paris hade vete gått upp 1 proent och oljeväxterna gått upp 1 procent. Anledningen till den stora prisuppgången i USA är att skörden av soja och majs reviderats ner. Det är en följd av torrt och varmt väder i Mellanvästern.
I Sverige har vi haft ett bra skördeväder på de flesta håll och man tar både stora skördar och bra kvalitet. Baksidan är ett pris långt under det vi är vana vid från 2012.
Mats Eriksson, spannmålshandlare på BM Agri ger föjande råd:
De som har egen lagringskapacitet har i år chansen att få en bra ersättning för sin investering i lagringskapacitet men de som säljer direkt i samband med skörd har också möjlighet att ta del av en möjlig prisuppgång efter skördeperioden. Man kan då köpa terminskontrakt på börsen för att senare sälja dem när priset ökat. Man kan alternativt köpa köpoptioner på börsen. En innehavare av en köpoption äger rätten att köpa underliggande termin till ett bestämt pris (lösenpris), vilket han/hon gör om underliggande terminspris handlas högre. Innehavaren är dock ej skyldig att utnyttja optionen och gör inte det om underliggande terminspris istället handlas på en nivå under lösenpriset. För denna möjlighet erläggs en kostnad, en s.k. premie. Oavsett hur mycket priset faller kommer optionsaffären aldrig kosta köparen mer än premien.
Priserna i Sverige är just nu för kvarnvete 1:46 kronor per kg, fodervete 1:39 kronor per kg, etanolvete 1:44 kronor per kg, vårvete 1:44 kronor per kg, råg 1:30 kronor per kg, maltkorn 1:32 kronor per kg, foderkorn 1:24 kronor per kg, foderhavre 1:05 kronor per kg, grynhavre 1:20 kronor per kg och oljeväxter 3:08 kronor per kg.

Relaterade artiklar