ANNONS

Program för minskad antibiotikaanvändning

Den särskilda utredaren generaldirektör Ann Lindberg överlämnade i går betänkandet Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.
Utredningens uppdrag har varit att utvärdera det svenska arbetet och lämna förslag på åtgärder för att effektivisera och utveckla arbetet för att få till stånd en ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt.

Utredningen har tagit ett helhetsgrepp och en viktig utgångspunkt har varit att det arbete som idag utförs av flertalet svenska aktörer tillsammans utgör en bra grund för internationellt påverkansarbete. Arbetet behöver dock samordnas och fokuseras för att göra största möjliga nytta.

– Jag välkomnar att vi får flera förslag på hur vi kan förmedla Sveriges långa, ansvarsfulla och framgångsrika arbete med antibiotika inom djurhållningen. En utveckling mot en mer ansvarsfull antibiotikaanvändning internationellt bidrar till mer rättvisa konkurrensförhållanden som även gynnar vår egen jordbruksnäring, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Utredningen lämnar bland annat förslag på en ny exportsatsning där svensk expertis, innovation och smarta lösningar ska visa att det går att kombinera en god djurhållning och friska djur med en hög produktivitet.

Utredningen föreslår också hur arbetet i den nationella samverkansfunktionen kan utvecklas för att stärka den tvärsektoriella samordningen och bättre koordinera det svenska arbetet internationellt.

Relaterade artiklar