ANNONS

Pump för tuffa vätskor

WEDA04S är en elektrisk dränkbar slampump med ett maximalt flöde på 270 liter per
minut och maximal lyfthöjd på 10, 5 meter. Den är byggd på samma design som den
populära WEDA08S. Pumpen används med fördel vid avvattning av slamhaltigt vatten
på byggarbetsplatser, källare eller regn- och grundvatten på en sandig eller lerig utgrävningsplats. WEDA04S är en slampump med kapacitet att släppa igenom partiklar i vattnet upp till 25 mm vilket är unikt för en så liten pump. Impellern är utbytt till metall för att minska slitaget vid pumpning av slitande partiklar.

Pumparna i serien Light Range är utrustade med en effektiv 1fas motor och högeffektiv
kondensator för högt startmoment. Ett tätningssystem bestående av 3 tätningar och ett motorskydd som stoppar pumpen vid överhettning å grund avöverbelastning eller överspänning gör pumparna tillförlitliga.

Atlas Copco har nu läns- och slampumpar för flera olika drivenheter och kan därmed lösa många pumpproblem. I programmet finns elektriskt, hydrauliskt och pneumatiskt drivna pumpar för pumpning både i bygg-, gruv- och industriella sammanhang.

”WEDA04S har en pump- och partikelhanterande kapacitet utöver det vanliga och den överträffar mina förväntningar på vad en pump av den här storleken ska klara av”, säger Gunnar Beneselfelt, produktspecialist på Atlas Copco Construction Technique Scandinavia.

Relaterade artiklar