ANNONS

QR-kod kan stoppa köttfusk

Ett omfattande köttfusk har uppdagats på Gotland. Företagen Gothemsgården och Gotland K&D har systematiskt ”skrivit fel” ursprung i sina journaler och sålt utländskt kött som svenskt. Det är lätt att fuska trots att det idag finns en idiotsäker patenterad metod för att spåra köttets ursprung.

Köttfusket på Gotland tros ha pågått under flera år, vilket nu också skall utredas. Det rör sig om 50 ton under hösten 2015. Av den mängden är 23 ton utländskt. Det är av stor betydelse  att konsumenterna verkligen vet varifrån köttet kommer ifrån då kvaliteten på köttet påverkas av ursprungslandets lagar och regler kring djurhållning. Många konsumenter vill välja det man äter av många skäl. Exempelvis bidrar den omfattande antibiotikaanvändningen inom djuruppfödning till resistens mot antibiotika hos människor. Detta innebär i sitt led att idag harmlösa sjukdomar som lunginflammation, åter blir en dödlig sjukdom. Frågan är också viktig bland många föräldrar som absolut inte vill ge sina barn billigt och importerat kött, fullproppat med antibiotika.

Det rapporteras även ofta om den dåliga djurhållningen inom köttproduktion runt om i världen. De svenska grisarna har det relativt bra. En grisbox i Sverige måste vara minst sex kvadratmeter, i Danmark är siffran fyra kvadratmeter vilket gör att man kan ha fler djur på samma yta. Trånga grisboxar skapar ett onödigt lidande för grisarna. I Sverige får man inte heller klippa av grisknorrarna, vilket man gör i Danmark. Med denna vetskap om skillnader mellan länder blir det viktigt att kunna spåra köttets ursprungsland. Detta är nu möjligt tack vare en ny metod som det svenska företaget TracTechnology tagit fram. Metoden bidrar till att skapa en transparens i köttindustrin som tidigare inte funnits.

Det går att komma till rätta med detta köttfusk och ge konsumenten rätt information med hjälp av vår metod. Vår patenterade och absolut säkra metod gör det möjligt att spåra och följa köttet från Gård till Gaffel. Informationen hämtas direkt ur Jordbruksverkets centrala databas (CDB) och kan således inte påverkas eller ändras av någon aktör. Systemet fungerar så att det till varje köttförpackning i butik finns en etikett med en QR-kod. Konsumenten får därmed information om köttet och kan kontrollera exakt varifrån det kommer direkt i telefonen, och samtidigt vara säker på att uppgifterna stämmer.

Relaterade artiklar