ANNONS

Radrensning i oljeväxter lönsamt vid 20 hektar eller mer

Enligt en dansk undersökning är mekanisk ogräsbekämpning ett ekonomiskt lönsamt alternativ till kemisk ogräsbekämpning under förutsättning att arealen av höstoljeväxter är 18 hektar eller mer.
I undersökningen har man förutsatt att skörden är den samma och enbart jämfört kostnaden för mekanisk ogräsbekämpnin mot körning med växtskyddssputan plus kostnaden för preparat.
Rapsen har behandlats tre gånger såväl med radrensare som med spruta. Kostnaden i en 10 hektarsodling är 1 828 kronor för sprutning och 2 677 kronor för mekanisk ogräsbekämpning. Ökar arealen till 20 hektar är siffrorna 1 825 kronor respektive 1 688 kronor. Redan där är alltså den mekaniska ogräsbekämpnikngen billigare. Ökar arealen ännu mer blir fördelen för mekanisk ogräsbekämpning större. Anledningen är att växtskyddspsprutan finns på gården och används även till andra grödor medan maskinerna för mekanisk ogräsbekämpning i raps köps in enbart för detta ändamål.
Svårigheterna med att bekämpa ogräs mekaniskt i höstoljeväxter är att lyckas utföra arbetena vid optimal tidpunkt.

Relaterade artiklar