ANNONS

Ramp med dubbla funktioner

Lite-Trac är ett engelskt företag som huvudsakligen tillverkar redskapsbärare och där ett alternativ är att man monterar på en växtskyddsspruta. Blöta höstar och reducerad jordbearbetning har gjort att uppmärksamheten på sniglar och därefter insats vuxit, vilket lett ditt Lite-Tracs senaste utveckling. Det är en sprutbom med upp till 36 meters arbetsbredd som även kan sprida granulat. Dual Use Boom heter den och det är i dagsläget en prototyp. För att passa ihop med företagets stora spruttanker är granulatbehållaren på hela 900 liter. I dagsläget är det tänkt att Trimbles FMX-skärm ska agera styrande dator, vilket gör att man kan ha variabel giva för både sprutvätskan och granulatet, oberoende av varandra. Rampen kan dessutom delas in i hela 24 sektioner. Fläkten för själva utmatningen kan även värma luften, vilket underlättar vid körning under fuktiga luftförhållanden. Behållaren för granultatet kan efter användning monteras av för att minska slitaget på ekipaget.

Lite-Trac Dual Use BoomLite-Trac Dual Use Boom granulat

Relaterade artiklar