ANNONS

Räntan höjs med ytterligare 0,5 procent

Riksbanken har i dag gjort en femte räntehöjning på mindre än ett år. Efter denna höjning på 0,5 procent är styrräntan nu uppe i 3 procent. 

Tor Nylinder är ansvarig för skog och lantbruk på Sparbanken Syd. Så här kommenterar han dagens räntebesked:
– En väntad höjning på styrräntan som ligger i nivå med prognoserna. Vi har haft ett extremt år med historisk snabb ökning, 3 procent under ett år. Det är en snabbt stigande inflationen som är bakgrunden men som troligen toppar nu och eventuellt vänt neråt, framför allt i USA men även i Europa. Detta gör att bedömningen är att vi strax är uppe på toppen på ränteberget men tyvärr inte riktig än, säger han och fortsätter:
– I april kommer troligen en mindre höjning till därefter har man förhoppningsvis nått toppen. Lantbruket kan dock inte räkna med att styrräntan sjunker lika snabbt som den steg, toppen är snarare en platå som kommande år bedöms långsamt slutta neråt. Prognosen är alltså att styrräntan kommer att stabilisera sig 2023, för att därefter börja röra sig ner under 2024. Viktigt att komma ihåg att det är prognoser och det finns mycket osäkerheter som kan förändra situationen. För lantbrukaren är det viktigt se över hur räntekostnaderna påverkar lönsamheten, både utifrån gällande prognoser och var smärtgränsen går.

Relaterade artiklar