ANNONS

Mer raps än förväntat

De franska höstrapsarealerna är något större än tidigare förväntat. Enligt en nyligen gjord uppskattning uppgår höstrapsarealen till 1,34 miljoner hektar i Frankrike just nu, men minskning med 170 000 hektar jämfört med året innan.
Minskningen blir därmed 17 procent i stället för som tidigare beräknat 24.
Arealen med höstvete i Frankrike minskade med 30 000 hektar till 5 miljoner hektar.
Bakgrunden till att arealen höstgrödor minskar i Frankrike är den torra och varma hösten.

Relaterade artiklar