ANNONS

Rätt odlingsteknik minskar risken för resistens

Jämfört med mnga andra länder har utevecklingen av herbicidresistens gått relativt långsamt i Sverige. En av anledningarna är att vi inte användt kemiska preparat för ogräskontroll så länge och i så stor omfattning i Sverige som i vissa andra länder. En annan är att många lantbruk i Sverige har en relativt omväxlande växtföljd.
Under 2012 och 2013 har undersökningar gjorts i Sverige vad gäller herbicidresistens och man kom då fram till att vissa ogräs var mer tåliga mot ett visst preparat än vad man kunde önska sig, men att det inte var något allarmerande.
Dock ska man vara varsam på problemet och som lantbrukare är det viktigt att verka förebyggande för att det inte ska uppstå betydande problem med herbicidresistens i framtiden. Odlingstekniska åtgärder som plöjning, varierande växtföljd och senarelagd sådd, är bra för att minska risken. Det är även viktigt att minska användingen av högriskpreparat och köra med tankblandningar där man har fera olika aktiva substanser när man bekämpar ogräs.

Relaterade artiklar