ANNONS

Rätt ogrässtrategi

Sådd av majs är på många håll avklarad och på andra håller det på för fullt. Den senaste tidens värme innebär att majsen kommer upp mycket snabbt, framförallt där markfukten är god. Därför är det viktigt att man snabbt beslutar om sin ogräsbekämpningsstrategi. Roundup är billigt men måste köras innan majsen kommer upp. Det är svårt i år och den passar bara i direktsådda fält så det finns växande ogräs att bekämpa.
Det andra alternativet är 2 till 3 behandlingar med vanliga ogräspreparat och då kör man när ogräset har maximalt två örtblad. Till majs fins i dag ganska många preparat att välja på.
Potatis är en annan gröda där man måste ha en tydlig strategi. Billigt och effektivt är att köra precis innan uppkomst med roundup men säkrare är att välja Spotlight som bara bränner av det som är uppe. Skulle några potatisplantor vara uppe blir de lite tilltufsade och sen växer de vidare igen. Det finns potatisodlare som systematiskt kör Spotlight först när 10 procent av potatisen är uppe för att man på så sätt få jämnare uppkomst i fältet.
Att blanda i lite Sencor oavsett man kör Roundup eller Spotlight är en bra idé för bättre ogräsbekämpning även på sikt.
Sen gäller det att följa upp i fälten och eventuellt göra ytterligare en behandling när plantorna är 10-15 centimeter i diameter. Titus är ett preparat som fungerar bra då och även denna gång kan man blanda i lite lite Sencor.
majs8492

Relaterade artiklar