ANNONS

Rätt preliminärskatt

För företagare med F-skatt gäller att man betalar en preliminärskatt varja månad till Skatteverket. För en enskild näringsidkare gäller att denna preliminärskatt ska täcka egenavgifter och inkomststatt medan det för aktiebolag ska täcka bolagsskatten. Normalt räknar Skatteverket upp beloppet något år från år. Detta är inte alltid rätt. Resultatet kan ju ibland bli lägre år två än år ett.
För att inte riskera att betala in för mycket preliminärskatt under året och på så vis belasta likviditeten i onödan är det en god idé att beräkna kommande års resultat lite grovt samt ladda ner och fylla i en blankett för Preliminärdeklarartion på www.skatteverket.se

Dekl-1

Relaterade artiklar