ANNONS

Rätt status på förmedlingskalven – det tjänar både köpare och säljare på anser KLS

Det är stora skillnader i hälsoläget på förmedlingskalvar både i ursprungsbesättning och i den nya miljön. KLS har tittat ingående på de parametrar som på ett påtagligt sätt kan påverka kalvens hälsoläge positivt, minska medicinska behandlingar och ge bättre lönsamhet både för säljare och köpare av mjölkraskalvar.

Många uppfödare är skickliga på att ta hand om kalven omsorgsfullt, men det blir enklare och stabilare med en något äldre och tyngre kalv med bättre immunförsvar. Friska kalvar med bra tillväxt är avgörande för lönsamheten och insättningsvikt 90 kg i kombination med vaccination mot RS virus ger kalven en betydligt bättre start och minskar risken för att den ska insjukna i lunginflammation i samband med insättning. En större, lite äldre kalv, klarar sig också bättre om det skulle finnas Mycoplasma Bovis-smitta bland kalvarna.
För att främja djurhälsa och öka kvalitén på kalven inför KLS därför två olika kategorier av förmedlingskalvar på tjur av mjölkras där kalven Robust uppfyller högre ställda krav och kommer ha ett högre avräkningspris. Kalvar som förmedlas genom KLS ska alltid vara friska och registrerade i CDB.

Robust är framtaget av Gård & Djurhälsan på uppdrag av KLS och har följande kriterier:
Vikt minst 90 kg
Tillväxt minst 90 kg på 10 veckor  och Vaccinerad mot RS-virus
Avvand och äter både grov- och kraftfoder
Avhornad

Relaterade artiklar