ANNONS

Regelförenklingar och handelsavtal

Ministerrådet har antagit EU-kommissionens förslag till regelförenklingar i EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP).

Den 15 mars presenterade EU-kommissionen ett paket med regelförenklingar för delar av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP), för att avhjälpa den pressade ekonomiska situationen för lantbrukare.
Förslaget öppnar bland annat upp möjligheten för medlemsstater att ge undantag från en rad grundvillkor, så som skydd av mark under känsliga perioder (GAEC 6), diversifiering av växtföljd (GAEC 7) och kravet om fyra procent miljöytor (GAEC 8).
Europaparlamentet gav grönt ljus till förslaget under mandatperiodens sista plenarsession (22–25 april) och nu har även Ministerrådet officiellt antagit förslaget. Den uppdaterade lagstiftningen kommer att träda i kraft dagen efter den publicerats i EU:s officiella journal, vilket ska ske under slutet av maj.

Ministerrådet har godkänt den politiska överenskommelsen om förnyat handelsavtal med Ukraina
Rysslands anfallskrig i Ukraina har försvårat export av jordbruksprodukter och livsmedel för landet. För att bistå Ukraina, har EU inrättat så kallade solidaritetsstäckor samt upprättat ett tillfälligt frihandelsavtal (ATM) för att underlätta export från Ukraina till EU. Nu har Ministerrådet antagit den politiska överenskommelsen för ett förlängt tillfälligt frihandelsavtal, som ska gälla fram till den 5 juni 2025.
Den politiska överenskommelsen innebär att tullar införs på känsliga varor, om importen av dessa varor överstiger den genomsnittliga importen från referensperioden juli 2021-december 2023. De varor som berörs är ägg, fågel, socker, kross (så som havregryn), havre, honung och till viss del majs. Överenskommelsen stärker även kontroller av övriga spannmål och oljeväxter, under den allmänna importlagstiftningen, för att minska risken för marknadsstörningar.
Den politiska överenskommelsen ger även Europaparlamentet rätt att ge inspel till förhandlingarna av Ukrainas anslutningsavtal, som ska påbörjas den 6 juni 2025.

Relaterade artiklar