ANNONS

Regeringen inrättar en övervakningskommitté för Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027

Regeringen har beslutat att inrätta en övervakningskommitté för Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 samt att utse vilka myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i kommittén.
Insatserna i den strategiska planen är viktiga för att säkra skäliga inkomster för landets jordbruksföretagare, för jobben och för klimatomställningen.  En övervakningskommitté ska inrättas och granska genomförandet av planen samt kan komma med förslag till hur måluppfyllelsen kan förbättras. Vidare ska kommittén även lämna yttranden över de metoder och kriterier som tillämpas för urvalet av insatser, förslag om programändringar och rapporter.

– Den nya strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken innehåller åtgärder som ska stärka livsmedelsproduktionen, miljön och unga företagare. Övervakningskommitténs arbete är viktigt då den har som uppgift att granska genomförandet av programmet och lämna synpunkter på både urvalskriterier och kommande programändringar, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Kommittén kommer att samlas första gången den 25 november, men redan den 11 oktober ordnar Jordbruksverket en utbildningsinsats för dess ledamöter. Övervakningskommittén för det nuvarande landsbygdsprogrammet kommer fortsätta sitt uppdrag till och med 2025.

Relaterade artiklar