ANNONS

Rekordlåg framtidstro hos exportföretagen

De svenska exportföretagens syn på framtiden är rekordmörk som en följd av coronapandemin. Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro visar för första gången negativa siffror.
Det statliga bolaget Svensk Exportkredit finansierar exportföretag, deras underleverantörer och utländska köpare av svenska varor och tjänster.

– Jag har aldrig sett en så mörk framtidssyn hos exportnäringen. Exporten står för nästan halva Sveriges BNP, så det är oerhört viktigt att vi ger exportföretagen god tillgång till finansiering så de klarar sig igenom krisen, säger Catrin Fransson, vd för SEK.

För första gången visar Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro negativa värden. Indexet, som väger samman företagens förväntningar kring likviditet, orderingång, finansiell situation och anställningar i Sverige, låg på plus 25 i höstas och störtdyker nu till minus 35.

–Med lägre intäkter måste företagen hålla nere kostnaderna och samtidigt försöka behålla kompetens. Stora uppsägningar i Sverige kan riskera att leda till mindre satsningar på forskning och utveckling, och det vore negativt för Sveriges konkurrenskraft, säger Catrin Fransson.

Nästan sex av tio av de stora exportföretag som ingår i Exportkreditbarometern räknar med en minskad orderingång under det kommande året. Även likviditetssituationen försämras kraftigt och över hälften räknar med en sämre likviditetssituation.

– 1,5 miljoner svenskar arbetar i exportsektorn och just nu blöder många företag. Men när ekonomin vänder kan den gröna omställningen ta fart. Att finansiera klimatsmart teknik och hållbara lösningar kommer att vara en viktig del av SEK:s framtid, säger Catrin Fransson.

Enligt Exportkreditbarometern räknar vart fjärde exportföretag med att minska antalet anställda i Sverige under de kommande tolv månaderna. Dessutom förväntar sig sex av tio att deras finansiella situation kommer att förvärras.

Relaterade artiklar