ANNONS

Rekordomsättning för Svenska Foder 2014

God förankring lokalt ger ökad omsättning för Svenska Foder.
Fokus på kostnader, ökad effektivitet och utveckling via allianser och partnerskap har skapat omsättningsökningen från 4,52 miljarder (2013) till 4,7 miljarder kronor. Det utgör en rekordomsättning i Svenska Foders historia. Man redovisar också ett resultat på 92 miljoner kronor.
Under 2014 fick Svenska Foder se förre vd Carsten Klausen samt förre Spannmålschefen Mats Jönsson, lämna verksamheten för andra utmaningar  som vd respektive spannmålschef för HaGe Kiel. Stafettpinnen togs över av Johan Nordenblad, tidigare logistikchef och vice vd i Svenska Foder samt Claudio Pelsen, marknadschef växt och spannmål och vice vd, som nu alltså är jämställda vd för bolaget.
– Svenska Foder har fortsatt fått förtroende från det svenska lantbruket att leverera foder, sälja insatsvaror och handla med spannmål under 2014. Det är vi mycket glada och stolta över. Det har gett en omsättningsökning och ytterligare ett år med bra resultat, konstaterar Johan Nordenblad, vd för Svenska Foder.
Claudio Pelsen menar att man fortsätter med den strategi som Svenska Foder arbetat med under ett antal framgångsrika år. Men det innebär inte att man vilar på sina lagrar. Istället försöker man hitta nya sätt att utveckla verksamheten för att den ska följa de drivna svenska lantbrukarnas utveckling.
En av framgångsfaktorerna i omsättningsökningen för Svenska Foder är den strategi som innebär partnerskap och allianser med lokala aktörer ute i landet.
– Partnerskap med Vallåkra Lantmannaaffär, Trollenäs Lantmannaaffär, Örkelljunga Lantmannaaffär, Fole Kvarn mfl. är högst väsentligt för vår egen utveckling, konstaterar Claudio Pelsen.
Tillsammans med dessa drivna företag, finns Svenska Foder tillgängliga i olika regioner. De sköter affärsverksamheten självständigt i sitt område. Vi kan hjälpa till med inköpsdelen för att få storskalighetsfördelar.  Vi inspirerar och utvecklar varandra.
– Även vårt samarbete med över 250 återförsäljare runt om i landet, ger oss en styrka och ett fint samarbete som ger oss tentaklerna ute i de olika lokala områdena, fyller Johan Nordenblad i. Det gör oss till en bättre aktör i marknaden. Det tvingar oss att lyssna noga och agera efter de speciella krav som finns i området.
Dessutom har Svenska Foder nu också försäljningskontor i såväl Halland som Mälardalen och Kalmarområdet, vilket ger en närvaro som är uppskattad av kunderna.
Stora spannmålsbåtar ger ökad produktivetet
En annan utveckling är hanteringen av kvalitetsspannmål på export. Under förra året lastade Svenska Foder ut ett flertal stora spannmålsbåtar i egen regi.
– Vi utnyttjade samtliga av våra tre exporthamnar och ordnade en smidig och säker logistik, konstaterar Claudio Pelsen.
Det har gjort att man ökat sin omsättning av spannmål med 150 000 ton, på ungefär samma antal medarbetare i bolaget. Det visar att Svenska Foder fortsätter att öka sin produktivitet.
– Det här är ett långsiktigt arbete i organisationen, menar vd Johan Nordenblad. Tillsammans med DLG har man startat upp ett förbättringsarbete som grundar sig i Leanfilosofin. Filosofin är också ett bra stöd till den investeringstakt som Svenska Foder gav uttryck för under 2014 då över 100 procent av bolagets fjolårsvinst investerades i verksamhetsförbättringar för ökad kundnytta.
– Vi måste fortsätta tänka effektivitet och värdeskapande aktiviteter i Svenska Foder, konstaterar Johan Nordenblad .
Genom det projekt som kommer att löpa över hela nästa år, där alla anställda ska gå igenom en leanutbildning. Hoppas man få växla upp sin verksamhet ytterligare.
– Vår styrka är att alla medarbetare är så engagerade i vår verksamhet och vårt resultat. Man vill göra ett riktigt bra arbete och det märks på resultatet. Både jag och Claudio kan inte nog betona att det är Svenska Foders medarbetare med sitt stora kunnande och sitt stora engagemang som har sett till att vi sett den omsättningsökning och att vi har det resultat vi har idag. Tillsammans med våra kunder, gör vi skillnad i Lantbrukssverige. Svenska Foder håller fast vid en långsiktig strategi med ambitioner som kommer ge fortsatta avtryck också under 2015, till nytta för Svenskt lantbruk, avslutar Johan Nordenblad.

Relaterade artiklar