ANNONS

Rekordresultat i spannmålsodlingen 2024

Det går i dag att sätta ner foten och garantera en rekordvinst i spannmålsodlingen år 2024. Knappt 3 kronor per kg för vete och ett kvävepris på 14 kronor per kg lägger grunden för en lönsam kalkyl.

Vete på Matif för septembertermin år 2024 ligger i dag på 253:75 euro per ton. Det innebär att man i dag kan garantera sig ett pris på 2:92 svenska kronor per kg för skörd 2024.
Samtidigt ser gödselpriserna ut att ha nått botten och många marknadsanalytiker tror att priset på naturgas stiger i höst och vinter och då följer gödselpriserna med. I dag kostar N27 285 euro per ton i Tyskland vilket blir 3:27 kronor per kg omräknat till svensk valuta. Gödselpriset är något större i Sverige men runt 4 kronor per kg borde vara rimligt för en gödselprodukt med 27 procent kväve.
På danska rådgivningsföretaget VKST anser man att spannmålsodlare bör ta positioner, framförallt vad gäller inköp av gödsel, men även vad gäller försäljning av spannmål till år 2024, redan nu. Kalkylen är ovanligt bra skriver VKST i ett pressmeddelande.
Vad Lantbruksnytt erfar är det en del svenska lantbrukare som redan nu börjat köpa gödsel till år 2024 men ett fåtal som säljer spannmål från skörd år 2024.
Att göra affärer för framtiden innebär alltid ett osäkerhetsmoment. Man ska aldrig sälja mer spannmål än vad man med säkerhet vet att lantbruket kan leverera även vid ogynnsamt väder, etc. Men går kalkylen ihop med de priser som gäller i dag för skörd år 2024 är det en säkerhet att sätta ner foten i dag.
Det som kan ske är att gödsel är dubbelt så dyrt våren 2024 jämfört med i dag och att spannmålspriset faller med en krona per kg innan skörd 2024. Det kan mycket väl ske och då kommer det vara svenska lantbrukare som, trots möjligheten i dag, ändå inte gjort någon affär i förtur och därmed får ett betydligt sämre resultat år 2024.

Relaterade artiklar