ANNONS

Rengöring knäcker djurtransporterna

Det är nog ingen som ifrågasätter den grundliga rengöring som sker av alla djurtransporter som korsar landsgränser, en rutin för att minska risen för smittspridning. I Danmark är detta en stor apparat då landet bland annat exporterar cirka 14 miljoner smågrisar till Tyskland varje år.
Nu kommer dock information om att de kemikalier som används i tvätthallarna vid gränserna är aggressiva mot lastbilarna.
En del transportörer vittnar i danska Landbrugsavisen, att de tvingats byta botten i bilarna, något som kostar upp emot 350 000 svenska kronor beroende på bilens storlek och konstruktion.
Transportföretagen upplever skillnader i hållbarheten på bilarna mellan den som enbart kör i Danmark och rengörs med “vanliga” medel jämföfrt med dem som korsar gränserna och rengörs med ett aggressivare medel.

Relaterade artiklar