ANNONS

Rensverk på fältvagnen

Tong Engineering utvecklar och tillverkar rensverk för specialgrödor. Nu har de tagit fram en fältvagn med integrerat rensverk längst fram på maskinen. Själva lastutrymmet på vagnen kan fås mellan 1,8 till 2,4 meter brett och en matta i botten för varan fram till rensverket. Flera olika typer av rensverk kan sättas på maskinen, exempelvis Tongs EasyClean. Kapaciteten är upp till 60 ton i timmen och fördelen med maskinen är att mängden smuts som transporteras hem till gården reduceras, att inget mobilt rensverk behöver köras ut i fält och att det därmed blir en överlastning mindre av de ofta känsliga grödorna. Tong menar även att skördefönstret vidgas, eftersom man kan låta en del av separeringen ske i den nya vagnen.

Tong vagn rensverk

Relaterade artiklar