ANNONS

Risk för ännu större gödselpriser

Priset på naturgas och kvävegödsel är tätt sammanflätat och då naturgasen stigit i pris sedan början på sommaren 2021 har det samma skett med kvävegödseln.
Många lantbrukare blev sannolikt chockade när de nya gödselpriserna presenterades i månadsskiftet juni/juli i år, men med facit i hand borde de nog köpt all gödsel till växtodlingen 2022 redan då.
Priserna har nämligen fortsatt uppåt och en hel del marknadsbedömare tror att priserna fortsätter att stiga.
Naturgasen handlas just ni nu i nivån 5:47 dollar per mmbtu. Marknadsanalytiker anser att nivån 6 dollar per mmbtu är en viktig gräns. Bryter naturgasen igenom den nivån fortsätter den att stiga och bedömningen är att gasen ligger kvar på en hög nivå under lång tid nu.
De höga energipriserna är en av grunderna till den stora inflation vi står inför i hela världen just nu och som kan bli ett stort samhällsproblem. Höga energipriser driver upp alla andra priser och är svåra att hantera då energiproduktionen även är tätt sammanflätad med nya mål om en mer klimatvänlig produktion i världen.
Som en analytiker, som vill vara anonym, sa till Lantbruksnytt i går: ”Hade man stängt ner kolkraftverken i stället för kärnkraftverken i länder som Tyskland för drygt tio år sedan hade det nog sett lite bättre ut i dag totalt sett inom energi och klimatområdet. Där gjorde nog miljöorganisationerna ett mycket olyckligt val”

Källa: BM Agri

Relaterade artiklar