ANNONS

Risk med majs

I norra Tyskland är det nu brun majsstubb på flera fält men en del tyska lantbrukare överväger nu att ta till andra grödor. Majs i monokultur är nämligen negativt för jordstrukturen. Majs är ingen gtrevlig växt. Den täcker marken på ett dålgit sätt och marken ligger utan gröda en stor del av året. Dessutom sker skörden sent när jorden är fuktig och därmed blir packningsskadorna stora.
Även om man kan odla majs år efter år på samma mark är det således en god idé att ha den i en växtföljd. Majs-9

Relaterade artiklar