ANNONS

Robotmjölkning har blivit billigare

Fördelen med att mjölka i robot är framförallt det minskade behovet av arbetskraft i kostallet, en parameter som inte enbart handlar om lönekostnader utan i allt större utsträckning om att det ibland är svårt att få tag på kvalificerad arbetskraft.

Mjölkbesättningar som har tillgång till arbetskraft mjölkar i de flesta fall till en mindre kostnad jämfört med besättningar som mjölkar i robot.
Enligt rådgivare uppgår investeringen för robot till cirka 1,5 miljoner kronor per 70 kor.
Men robotarna är i dag förhållandevis billigare i inköp jämfört med tidigare samtidigt som de förbrukar mindre mängd elektricitet och vatten. Därmed står sig roboten bättre ekonomiskt i dag jämfört med tidigare.

Relaterade artiklar