ANNONS

Roundup är godkänt 10 år till

I går torsdag röstade EU-kommissionen för en ny registreringsförlängning av glyfosat. Därmed står det klart att lantbrukare inom EU har tillgång till den aktiva substansen som bland annat ingår i Rounup fram till december 2033.

Det har varit en långbänk där det först blev en femårig förlängning av tidigare registrering och nu senast ytterligare ett års dispens, då man inom EU inte kunnat fatta beslut om en ny registrering. Det som spökat är att några organisationer lyft fram argument för att inte tillåta glyfosat inom EU. Det har handlat om att den aktiva substansen skulle vara cancerframkallande med mera.
Under året har det slagits fast att glyfosat varken är skadligt för miljö eller hälsa men det tog ändå tid för att få en majoritet inom EU att rösta för. Nu senast i oktober blev det ingen majoritet varken för eller emot.
Det var även i elfte timmen ett nytt beslut kom, den nuvarande dispensen löper nämligen ut i nästa månad.
Många växtodlare drar antagligen en lättnadens sucka efter beslutet. I flera växtodlingsprogram i dag är glyfosat en nödvändighet.
Tillverkare av slitdelar till jordbearbetningsredskap kan vara av en annan uppfattning. Utan roundup hade det fått jordbearbetas betydligt mer jämfört med i dag.
Även bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen inom lantbruket hade ökat utan glyfosat och sett i ett perspektiv att lantbruket ska bli koldioxidneutrala, eller ännu bättre koldioxidnegativa, något som är fullt möjligt inom vissa produktionsgrenar, är det också viktigt att glyfosat finns kvar.

Relaterade artiklar