ANNONS

Roundup även 2023

Godkännandet för glyfosat löper ut den 15 december i år men arbetet med ett nytt godkännande är försenat av olika världsproblem som kantat politikers vardag den senaste tiden.
Därmed ser det i dag ut som att det förra godkännandet förlängs med ett år i väntan på nytt beslut.
Blir så fallet är det fritt fram att använda glyfosat fram till och med den 15 december 2023.

Relaterade artiklar