ANNONS

Ryssland ökar produktionen av grisar

Under fjolårets första tio månader ökade grisproduktionen i Ryssland med 7,8 procent. Samtidigt minskade exporten vilket innebär att allt mer griskött konsumeras i Ryssland.

Ryska myndigheter har gett pengar till medborgarna under perioden landet krigat i Ukraina. Större delen av dessa medel har av invånarna använts till livsmedelskonsumtion. I kombination av att priserna på griskött minskat i Ryssland under fjolåret har konsumtionen av gris ökat, plus 7,8 procent på ett år.
Detta rapporterar mediet Pig Progress som även meddelar att exporten av griskött från Ryssland minskade med nästan 25 procent under första halvan av år 2022 men att det ökat i slutet av året och ser ut att sluta på 175 000 till 180 000 ton griskött. Därmed ligger den ryska exporten av griskött år 2022 nära siffrorna för 2021 då exporten var 190 000 ton.
Ryssland förväntas öka sin export av griskött till 200 000 ton under innevarande år och återuppöppningen av Kina efter coronapandemin är avgörande för att detta ska lyckas.
Enligt Pig Progress räknar flera stora grisproducenter i landet att öka sin produktion de kommande tre åren.

Relaterade artiklar