ANNONS

Sabotage på ledningar har inte påverkat gaspriset

Priset på naturgas har fortsatt neråt den senaste veckan. Detta trots fyra sprängningar på de två gasledningarna från Ryssland till Tyskland via Östersjön.
I det korta perspektivet är det naturligt att sabotagen inte påverkar priset då ledningarna var avstängda. Dock kan marknadens reaktion, att priset på gas fortsätter att falla trots de trasiga ledningarna, tolkas som att ingen räknar med att de ska tas i drift igen.
Europa gör sig redo för att klara sig utan rysk gas, krig eller inte?
Ökad import av granulerad och prillad gödsel från Kina och USA samt import av flytande kväve från USA till Västeuropa, medför ökad tillgång på gödsel i vårt område av världen och många analytiker tror på fallande gödselpriser.
Samtidigt flaggar gödseltillverkarna om att inte vänta med beställningar och leveranser då detta kan innebära brist till växtodlingssäsongen 2023.
Lantbrukarna sitter i en ganska svårbedömd sits. Köpa dyr gödsel nu och säkra nästa års odling, eller vänta på lägre priser med risken att stå utan gödsel.
Den stigande räntan medför även det att tidiga inköp blir kostsammare för lantbrukarna, jämfört med hur det varit de senaste åren.

Priset på naturgas, källa: BM Agri.

Relaterade artiklar