ANNONS

Sågverkens lönsamhet faller dramatiskt efter virkespriskollaps

Sågverkens lönsamhet faller rejält,  från rekordvinster till break-even för vissa verk på bara några månader när priset på trävaror faller fritt och kostnaderna höjts för ved och el. Samtidigt tvekar svenska skogsägare att avverka och sälja sin skog trots fortsatta rekordpriser på timmer, massaved och energived.

Det framkommer i Danske Banks senaste kvartalsanalys ”Skog och Ekonomi” där bankens uppmaning är att sälja virket.
Årets anmälningar för slutavverkning har sjunkit med 17 procent i landet jämfört med 2021. Den anmälda arealen har sjunkit i alla regioner – men i Götaland och norra Norrland har sänkningarna varit störst.

– Det kan finnas flera skäl till att skogsägarna tvekar. Deras kassor kan vara fyllda, barkborreskogen kanske redan är avverkad eller så kan den svenska jantelagen ha spelat in och det finns en besvikelse över att man inte fått tillräcklig del av industrins rekordvinster. Vårt råd på banken är att passa på att sälja sitt virke redan innan årsskiftet, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank och författare till rapporten.

Dags att vårda de högre trävarupriserna
Sedan sommaren har prisfallet på trävaror varit dramatiskt. Sågproduktionen har fortsatt på höga nivåer och lageruppbyggnaden hos sågverken har varit mycket stor. Det är framför allt gör-det-själv-sektorn som klappat ihop medan proffs- och industrisidan fortfarande efterfrågar virke.

För sågverken har prisfallet påverkat lönsamheten på bara några månader. Branschen hoppas nu på en prisutplaning där USA och Kina driver marknaden – och att de ryska volymerna minskar. Oron finns dock för en andra prissänkningsvåg när proffs- och industrimarknadens projekt löper ut.

– Trävaror har historiskt sett varit alldeles för billiga. Detta förnyelsebara och kollagrande byggmaterial har varit så billigt att man på många byggen kapat bort eller kasserat uppemot en fjärdedel av volymen. Nu måste vi vårda de högre trävarupriserna. Ingen tjänar egentligen på att trävarorna faller tillbaka i lågpristräsket, framför allt inte miljön och klimatet, säger Johan Freij.

Varför förbjuda energi från grot och stamved under en energikris?
Danske Bank analyserar också de höga energipriserna genom att se vilka energislag som kan ge Sverige och Europa en stabil och kostnadseffektiv energiförsörjning. EU-parlamentet driver på för att förbjuda användningen av ”primära skogsbränslen”, det vill säga skogsenergi från grenar och klena stammar. Det ställer sig Johan Freij tveksam till.

– Det känns tondövt att förbjuda användningen av förnyelsebar energi samtidigt som hela Europa skriker efter reglerbar, lokalproducerad och grön energi. Sverige är det land som drabbas mest av förslaget och skulle det gå igenom så innebär det enligt Svebios beräkningar att upp till 20 TWh tillförd energi behöver ersättas fram till 2030, menar han.

I bankens sammanställning framkommer också att priserna på större skogsfastigheter fortsätter upp och trotsar gamla sanningar om att skogen följer bostäderna. Medelåldern hos säljarna är i snitt 67 år och inte sällan är dessa lågt belånade. När de låga räntorna nu är borta är frågan om fler kommer att passa på att sälja och att utbudet av skogsfastigheter ökar.

Relaterade artiklar