ANNONS

Sälj halmen – men till Rätt pris

Den senaste tidens regnväder i Danmark har medfört att en hel del av den halm som vikts för danska kraftvärmeverk gått till spillo. De som har halm att sälja uppmanas därmed att spara halmen i stället för att riva den.
Detta kan även vara av intresse för lantbrukare i södra Sverige eftersom transporten till kraftvärmeverk på Själland från exempelvis Skåne inte är längre än från Jylland till Själland.
Men innan man säljer halmen ska man säkra sig för rätt pris. Enligt den danska växtodlingsrådgivaren Jacob Winther ska man ha minst 50 svenska öre per kilo för halmen i sträng. I en intervju i Effektivt Landbrug värderar han näringsvärdet i halmen till knappt 30 öre per kilo och dess värde för jordstrukturen till cirka 15 öre per kilo.
– Ska man ha lite förtjänst i affären behöver man således ha 50 öre per kilo, säger han.
Enligt Jacob Winther behövs halm som strukturförbättrare såväl på lätta som på styva jordar och är viktig även i plöjningsfria system.

Halmen är värd 50 öre per kilo enligt dansk rådgivare.

Halmen är värd 50 öre per kilo enligt dansk rådgivare.

Relaterade artiklar