ANNONS

Sälj spannmål på termin

Den uppmaningen kommer från Mats Eriksson, agronom på BM Agri. Bakgrunden är att spannmålspriset är betydligt högre i dag jämfört med för ett år sedan, trots att världslagren är ungefär dem samma i dag som i december 2017.
För vete ligger närmsta termin omräknat till svenska kronor i nivån 2:09 kronor per kg medan majterminen 2020 ligger i nivån 2:- kronor per kg.
Den som vill teckna ett fast pris på fysik vara i dag får ett betydligt lägre pris.
Det finns således faktorer som talar för att dagens höga prisnivå inte håller fram till skörd 2019 samt att terminer är ett ekonomiskt bättre alternativ för prissäkring.

Relaterade artiklar