ANNONS

Samarbete för bättre maskinekonomi

Föreningen Sveriges Maskinstationer kommer att startat en tjänst för sina medlemmar för att förbättra maskinekonomin och på så sätt kan medlemmarna ge bättre service åt sina kunder. På deras hemsida ska medlemmarna kunna se vad alla har för maskiner att erbjuda sina kunder och på så sätt kan en maskinstation som inte hinner med sina kunder med de egna maskinerna först se om det finns kapacitet tillgänglig hos en annan maskinstation innan man investerar i fler maskiner själv.
– Att hyra in en maskin från en annan maskinstation för att kunna fullgöra sina åtaganden till en kund är ofta ett bättre alternativ än att köpa en maskin till som kanske inte blir fullt utnyttjad, berättar Sven Svensson ordförande i Föreningen Skånes Maskinstationer.
Han menar att det alltid måste till ett stort utnyttjande av maskinerna för att få bästa möjliga maskinekonomi. Det innebär att maskinerna alltid körs av kunnig personal och att kunderna därmed får arbetet utfört på bästa sätt till lägsta möjliga kostnad.

Relaterade artiklar