ANNONS

Samarbete inom slakten

KLS Ugglarps AB och Dalsjöfors Kött AB har tecknat en avsiktsförklaring i syfte att KLS Ugglarps förväntas gå in som majoritetsägare i Dalsjöfors Kött. Båda företagen bedriver idag slakt- och styckningsverksamhet av gris och boskap samt förädling av köttprodukter. KLS Ugglarps verksamhet innefattar även slakt- och styckning av lamm.
Att köttet är svenskt är fundamentalt för båda företagens verksamheter. Företagen har en tydligt uttalad svensk profil där allt kött kommer från djur som är födda, uppfödda och slaktade i Sverige. Alla förädlade produkter är även de tillredda och förpackade i Sverige.
– För att vi även fortsättningsvis ska kunna vara konkurrenskraftiga företag i livsmedelsbranschen är det viktigt att vi skapar tillväxt och lönsamhet i hela värdekedjan. Det förutsätter en utökad samverkan mellan såväl landets djuruppfödare som köttindustrin och dagligvaruhandeln. Ett samarbete med Dalsjöfors Kött, vars verksamhet vi har stor respekt för, ger oss utökade möjligheter till det, säger KLS Ugglarps vd Jonas Tunestål.
Dalsjöfors Kött bildades för drygt 100 år sedan av familjen Larsson. Företaget har varit i familjens ägo sedan dess där nuvarande vd, Magnus Larsson, representerar den fjärde generationen.
– Genom ett samarbete med KLS Ugglarps får vi större möjligheter att utveckla och säkra Dalsjöfors Kötts framtida verksamhet. Jag är övertygad om att vi tillsammans blir en bättre och intressantare samarbetspartner än var och en för sig, säger Magnus Larsson.
– Lönsamhetsutvecklingen inom svensk djuruppfödning har varit svag under lång tid och vi måste därför tillsammans arbeta fram nya förutsättningar för att bryta den trenden. Både KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött har en stark tilltro till den svenska köttbranschen och dess kommande utveckling. Ett framtida samarbete dem emellan är positivt för landets köttproducenter, menar Per-Inge Nilsson, grisuppfödare och styrelseordförande i Dalsjöfors Kött.
Per-Inge Nilsson och Magnus Larsson kommer även fortsättningsvis att ha kvar sitt delägarskap i Dalsjöfors Kött och Magnus Larsson arbetar vidare som företagets vd.
Den aktuella transaktionen kommer att genomföras efter avslutad due diligence och för avtalet övriga nödvändiga godkännanden.

Relaterade artiklar