ANNONS

Samson köper Göma

Det blev en kortvarig historia för danska Göma på egna ben. I dag blev det känt att danska Samson köper Göma för att på så vis bli den ledande tillverkaren och distributören av maskiner för gödselspridning och gödselhantering i Skandinavien.
Göma kommer dock att fortsätta som ett dotterbolag under Samson varför man kan räkna med att Gömas produkter fortsätter att produceras och säljas i nuvarande kanaler.
Tidigare var Samson tillverkare av fast- och flytgödselspridare medan Göma sålde dessa produkter i Sverige och Danmark. Efter 40 års samarbete bröts detta avtal år 2016 och Samson började marknadsföra sina produkter i egen regi.
Göma som redan hade verkstad för vissa kundanpassningar var inte sämre än att de tog fram en egen flytgödselspridare vilken presenterades redan på Agritechnica år 2017.
Efter det har fler modeller kommit samt ett samarbete med en tysk producent för  att kunna marknadsföra fastgödselspridare.
Göma har sin anläggning i danska Viborg, nära Samson, samt försäljningsavdelningar i Halmstad och Gränna i Sverige.
Samsons säljs i dag av SwedishAgro Machinery  i Sverige.
Samson har även egna säljbolag i Polen och Frankrike.
Bakgrunden till sammanslagningen av Göma och Samson är att det inte finns någon anledning att konkurrera med grannen när man vill ta marknadsandelar i världen. Genom samarbetet blir båda fabrikaten starkare internationellt skriver man i ett pressmeddelande.

Säljchef Karsten Kammer (tv)och huvudägare Ole Christensen, GÖMA

Relaterade artiklar