ANNONS

Satsning för att dela jordbruksdata ska utveckla svensk livsmedelsproduktion

Nu beviljar Jordbruksverket 50 miljoner kronor genom landsbygdsprogrammet till Agronod för att utveckla en nationell dataplattform för delning av jordbruksdata. Dataplattformen ska på sikt skapa nytta för primärproduktionen och bidra till lantbrukets utveckling och klimatomställning.

Agronod är ett bolag som samägs av LRF, Lantmännen, Hushållningssällskapet och Växa Sverige. Bolaget ska tillsammans med andra intressenter bygga en plattform som skapar tillgång till väsentlig lantbruksdata, på ett ställe. Målet är att svenska lantbruk genom att dela data ska kunna blir mer miljömässigt hållbara och mer lönsamma.

— Den här nya dataplattformen kan komma att revolutionera möjligheten till bred utveckling av svensk livsmedelsproduktion. Runt om i världen står digitaliseringen av jordbruket inför samma problem som i jordbruket i Sverige – data samlas in i stora mängder, men hamnar i enskilda produkter, system eller plattformar. Det har under några år pågått en utveckling mot att koppla ihop olika system i syfte att göra storskalig delning av data möjlig, vilket är förutsättningen för att kunna skapa en öppen marknad av datadrivna tjänster och lösningar. Nu är vi på gång att skapa en nationell lösning, säger Frida Sporre på Jordbruksverkets näringsutvecklingsenhet.

Utlysningen är en del av resultatet från ett tidigare regeringsuppdrag som Jordbruksverket genomfört, ”Datainfrastruktur för lantbruket”. Kostnaden för att bygga och etablera dataplattformen uppskattades inom förstudien till 150 miljoner. Statlig finansiering kommer utgöra 120 miljoner och resterande ska finansieras privat. Jordbruksverket planerar därför att utlysa ytterligare 70 miljoner kronor i ett senare skede.

Dataverkstad ska bidra med delning av rätt information på rätt sätt

Bild ur rapporten Databasinfrastruktur för lantbruket som visar hur jordbruksdata, som livsmedelsproducenter levererar till den nya dataplattformen, kommer andra tillgodo.

En annan av rekommendationerna från regeringsuppdraget var att öka arbetet med datadelning på Jordbruksverket för att kunna bidra med uppgifter till den nationella dataplattformen. Vinnova har beviljat Jordbruksverket och RISE cirka 9 miljoner kronor (varav 4 miljoner är medfinansiering genom landsbygdsprogrammet) för en dataverkstad som ska bidra till att öka kompetensen inom olika aspekter inom datadelning som juridiska aspekter, säkerhet, metoder etc.

Relaterade artiklar