ANNONS

Satsning räddade Gotlands en miljon almar

Nästan en miljon almar på Gotland har räddats. Det visar Skogsstyrelsens slutrapport från satsningen mot almsjukan på ön. Sammanställningen över effekterna visar bland annat också att 200 almar vaccinerats, en sällsynt lav transplanterats, biologiska mångfalden stärkts och kolinlagringen har ökat motsvarande tiotals miljoner kronor.

– Att vi genom satsningen räddat 90 procent av almarna på ön har stått klart en tid, men alla andra värdefulla följdeffekter projektet fört med sig blir nu väldigt tydligt när vi sammanfattar. Inte minst med tanke på senaste tidens debatt om hotet mot den biologiska mångfalden där vi vet att almen är ovärderlig, säger Karin Wågström, skogskonsulent på Skogsstyrelsen på Gotland och som också fått pris för sina insatser mot almsjukan.

En sammanställning över projektet LifeElmias resultat som Skogsstyrelsen gjort i samband med att satsningen avslutats, visar bland annat:

  • Mer än 90 procent av almarna på ön är friska och sjukdomens förekomst har minskat under projekttiden (se grafik över utvecklingen nedan!)
  • Kolinlagringen har ökat och luftföroreningar har minskat motsvarande en summa som är högre än projektets dubbla budget.
  • 900 personer har deltagit i olika former av utbildningsdagar. Det har ökat allmänhetens medvetande om trädsjukdomarna.
  • Den sällsynta jättelaven har transplanterats från en död ask till flera levande askar med gott resultat.
  • 600 värdefulla lövträd har röjts fram och ungefär 30 hektar har röjts för att gynna naturvärden kopplade till alm eller ask
  • 200 almar har vaccinerats mot almsjuka och inget av de vaccinerade träden har hittills visat tecken på almsjuka.
  • Frön har samlats in från 135 askar som verkar vara resistenta mot askskottsjuka i syfte att skapa en fröbank för att kunna driva upp friska plantor.

Det var 2005 som almsjukan nådde både Gotland och Öland. Sedan 2006 har den bekämpats på Gotland, från 2013 med stöd från EU-kommissionen genom projektet LifeELMIAS. På Öland, där sjukdomen inte bekämpats, bedöms 90 procent av almarna döda eller sjuka. På Gotland har mindre än tio procent drabbats.

Almen är i dag rödlistad och har en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Den växer i många olika miljöer som exempelvis lövängar och är ofta ett viktigt inslag i värdefulla kulturmiljöer. Almen är viktig värd för omkring 250 arter, varav 121 är rödlistade.

Totalt har projektbudgeten för LifeELMIAS omfattat cirka 35 miljoner. Under sommaren kommer Skogsstyrelsen göra ytterligare en inventering på Gotland. För att inte almsjukan ska få fäste igen behövs någon form av fortsatta åtgärder.

– Det pågår just nu en dialog med berörda myndigheter om någon form av fortsättning och finansiering av det men några beslut är inte fattade ännu, säger Karin Wågström.

Relaterade artiklar