ANNONS

Se över företagsförsäkringarna

Undersökningar har visat att många småföretag är underförsäkrade. Något som kan skapa problem i svårare tider.

Stora kostnader för elektricitet är en av de faktorer som småföretagare i södra Sverige lyfter som ett av de största problemen under 2022. Detta går inte att försäkra sig mot genom traditionella försäkringar, men det går att teckna fasta elpriser, något som dock måste ske när prisnivån är låg.
Men det finns hot som det går att försäkra sig mot i viss mån. Andra faktorer som småföretagare oroar sig för enligt försäkringsbolagens undersökning är cyberhot, negativa samhällsförändringar som ökad kriminalitet och krig, problem likt den senaste pandemin, med mera.
Försäkringsbolagen rekommenderar småföretagare att göra en ordentlig genomgång av vilka risker företaget har, vilka försäkringar som i viss mån täcker dessa risker och om det då finns behov av kompletteringar inom företagsförsäkringen.
Lantbruksföretag har den fördelen att de i viss mån kan vara självförsörjande vada gäller insatser. Vid krig och ransonering kan ett lantbruk med animalieproduktion och växtodling i viss mån även producera sitt eget utsäde, gödsel, olja och el. Produktionen kommer att falla kraftigt jämfört med i dag, men det kommer att fungera.
Dock gäller det att ha framförhållning och planera innan det blir kris. Det går inte att pressa rapsfrö och hälla oljan i dieseltanken på en modern traktor. Men med rapsfrö i en silo blir det betydligt lättare att byta till sig diesel i ett ransoneringsläge jämfört med om det ligger spannmål i silon, något vi har överskott på i Sverige. Det finns även utrustning för att raffinera rapsolja till bränsle och det går att producera el av de flesta bränslen.
Att som lantbrukare investera i ett elverk och en extra dieseltank i fredstid kan vara en bra försäkring. När det är krig blir det svårt att få tag på den typen av varor. Likaså ger möjligheten att torka, lagra och rensa spannmål på gården en trygghet i kristider. Då kan eget utsäde tas fram och lantbruket ligger nära att kunna producera eget mjöl och/eller foder.

Relaterade artiklar